Kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy har vedtatt planoppstart for Kystplan Helgeland. Planen skal definere bruk og vern i sjøområdene i de 12 kommunene.

I den forbindelse legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn iht. PBL. § 11-12. Planprogrammet er tilgjengelig for gjennomsyn på prosjektets nettside: http://www.sh-region.no/kystplan-helgeland, gjennom kommunenes nettsider og på rådhusene/ kommunehusene i de deltakende kommunene.

Frist før høringsinnspill er 16.4.2014.

Trykk her for å lese hel høringssaken.