I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Herøy maritime næringspark planid; 202001.

Planarbeidet omfatter gnr/bnr 4/191, 4/193, 4/208, 4/236, 4/283, 4/304, 4/345, 4/346, 4/347, 4/356,  4/393, 4/409, 4/415, 8/1, 8/39 og festetomt 4/23/4, 4/193/1.

Formålet er å oppdatere dagens plan med de endringer som er utført og etter gjeldende lover og forskrifter. Plan utvides noe for at alle kai og næringstomter kommer innenfor planområdet.

Merknader sendes Herøy kommune; post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Frist for merknader settes til 26.10.2020.

g 6koBGJvP 8kAAAAASUVORK 5CYII=