I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Stensvold, Tenna i Herøy kommune.

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 3/11 m.fl. 

Formålet er å omregulere eiendommene fra privat småbåthavn på landarealet til utleiehytter (rorbuer) og bolig., samt å endre bestemmelsene for campingplassen, slik at det vil være mulig å sette opp konstruksjoner over campingvognene på campingplassen m.m.

Innspill til planarbeidet sendes til LandArk AS, Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf. 92 62 25 56, eller landark@landark.no innen 21.01.2020.

Bilde

Oppstartsmøtereferat

Varsel om planarbeid

Planinitiativ