Kunngjøring – Oppstart av områderegulering for utvidelse av Herøy Marine Næringspark.

For mer informasjon, trykk på linkene nedenfor.

Kunngjøringstekst.pdf

Planprogram.pdf