Fylkeskommunen informerer at de er kjent med transportbelastningen og tilstanden på vegene våre, men at det for i år er svært lite rom for å gjøre vedlikeholdstiltak på vegene som ikke er en del av asfaltprogrammet. Bakgrunn for dette er de begrensede midlene Nordland fylkeskommune har til vegvedlikehold, noe som også har blitt forverret av den uvanlige lønns- og prisstigningen i år.

Herøy kommune planlegger møte med Nordland fylkeskommune for å diskutere standard på fylkesveiene i kommunen, samt planer for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Herøy kommune.