Kommuneplanens arealdel 2019-2029 er kommunens styringsverktøy for bruk og vern av arealer, og skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Kommuneplan skal legges til grunn ved planlegging og utbygging i kommunen.

Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og ble vedtatt av kommunestyret i Herøy i møte den 06.10.2020, sak 28/20.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan og bygningsloven ikke påklages, jf. §§ 11-15 og 11-16.

Vedtak:

Med hjemmel i § 11-15 i plan- og bygningsloven, vedtas kommuneplanens arealdel for Herøy kommune 2019-2029 med planid 1818_201901. 

Med vedtak av kommuneplanens arealdel 2019-2029 oppheves kommuneplan med planid 1818_KP503-2012 og kommuneplan for Sør- og Nord-Herøy med omland 2011-2023 med planid 1818_kpsen2011, med hjemmel i § 11-17 i plan- og bygningsloven.

Med vedtak av kommuneplanens arealdel 2019-2029 oppheves reguleringsplan Husvær fiskerihavn med planid 1818_50432, med hjemmel i § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

Hele kommunen

Plankart Nord-Herøy - Silvalen

Plankart Sør-Herøy

Plankart Tenna - Andøya

Plankart Staulen

Plankart Seløy

Plankart Øksningan

Plankart Brasøy - Husvær

Plankart Sandvær