Planstrategi for Herøy kommune 2020-2024 som fastsetter hvilke planoppgaver kommunen prioriterer i denne 4-årsperioden, ble vedtatt av kommunestyret i Herøy i møte den 06.10.2020, sak 30/20.

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Planstrategi