Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988. Målet med dagen er å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer og hvordan man kan forebygge disse.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2014 er å øke tobakksavgiftene, «Raise taxes on tobacco"

Kilde: Helsedirektoratet