I et nyhetsbrev skriver Folkehelseinstituttet blant annet:

Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag. Til enhver tid regner vi med at 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har plager som angst, depresjon eller atferdsproblemer.

Rådgiver Turid Remme i Arbeidstelefonen i Mental helse har noen tips for hvordan du for eksempel kan senke skuldrene i høstferien:

  • Sett av dag til "ingenting"
  • Bestem deg for at du kun skal sjekke e-post en gang om dagen, og ikke ha på varsler på smarttelefonen
  • Sørg for alenetid - man må finne en balanse mellom familiens og egne behov. Det er ikke sikkert en høstferie proppfull av aktiviteter er tingen for deg.

Vær sammen, men demp kravene!

Hele nyhetsbrevet kan du lese her.

Verdensdagen for psykisk helse.
Mental helse ungdom