Daglig leder ved SMISO Nordland, Sisse Øyen, sier blant annet til Helgelendingen: - Det er ingen tvil om at et senter som dette er svært viktig. Tall viser at mellom 15 og 20 prosent av alle jenter har vært utsatt for overgrep, mens blant guttene er det mellom 9 og 15 prosent. Vi tror dessverre det er store mørketall, spesielt blant guttene.

Du kan lese hele artikkelen her.

SMISO Nordland har egen hjemmeside.