Innspill fra Herøy kommune i forbindelse med forslag om nedleggelse av Vg1 naturbruk, og at marine fag YSK 4-årig vurderes nedlagt fra og med skoleåret 2020-2021, med påfølgende nedlegging av Vg2, Vg3 og Vg4 årene etter:

Videregående tilbud i Sandnessjøen: YSK Marine

Det er beklagelig at jeg som nyvalgt ordfører i Herøy ikke fikk med meg det regionvise innspillsmøte i Brønnøysund for å sikre god medvirkning til ny struktur for videregående opplæring før saken oversendes politisk behandling.

Når det er sagt forventet jeg at vi kunne gi innspill på annen måte, der jeg har fått tilbakemelding på at dette må skje raskt. Dette gjør ikke prosessen god!.

Saken:
Forslag til innstilling for Sandnessjøen videregående skole berører mange fagområder som får konsekvenser for vår kommune, men særlig dramatisk er det som berører YSK marine.

Forslag til innstilling lyder: Vg1 naturbruk, marine fag YSK 4-årig vurderes nedlagt fra og med skoleåret 2020-2021, med påfølgende nedlegging av Vg2, Vg3 og Vg4 årene etter.

Bakgrunn:
For to år siden underskrev utdanningsråd Hild-Marit Olsen en avtale for å få på plass et nytt opplæringstilbud i akvakultur. Med på laget hadde hun oppdrettsbedriftene LetSea, Mowi a/s(Marine Harvest) og Nova Sea som ønsket et utdanningstilbud innen akvakultur på Helgeland.

YSK-marine ble et tilbud lagt til Sandnessjøen videregående skole, og med lærekontrakt i oppdrettsbedriftene LetSea, Marine Harvest og Nova Sea.

YSK-tilbudet var et helt nytt tilbud. I dette fireårige løpet starter eleven opplæringsløpet samtidig i skole og i bedrift. Eleven søker på tilbudet og må før opptak ha en gyldig lærling-avtale med en godkjent bedrift. Denne lærlingplassen vil være garantert for alle som blir tatt opp på dette utdanningsløpet.

Disse ungdommene vil vi etter all sannsynlighet se igjen som ledere og mellomledere i næringen. Med inngående kunnskap om næringa og hele produksjonsløpet.

Politikk: Daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker sa at Regjeringen ville at flere unge skulle satse på fiskeri og havbruk. Fiskeri og havbruk er viktige for norsk verdiskaping og vi jobber med å øke rekrutteringen. Jeg håper særlig ungdommene ser hvilke rike muligheter som finnes i denne næringen, sa Aspaker. Oppdrettsnæringen gir stadig flere arbeidsplasser. Det er godt nytt for Norge, men også for de kommunene som huser laksen.

Innspill fra Herøy kommune:
Interessen for akvakultur vil øke i årene framover og vi er avhengig av kvalifisert lokal arbeidskraft. Vi kan ikke styre med en politikk som tar fra oss mulighet til å gi ungdom fagopplæring på videregående nivå, og som etterspørres i regionen og i næringa. Da styrer vi med en politikk som på sikt gir enda større nedgang i folketallet.

  • For Herøy kommune henger bosetting, rekruttering og arbeidsplasser nøye sammen. Sammen med de andre kommunene og næringslivet må vi jobbe for at det regionalt satses på å styrke det videregående skoletilbudet.
  • Vi må videre være beviste på å utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv, slik at våre ungdommer blir kjent med næringslivets behov for kompetanse.
  • Tilbudet i YSK er en kvalitativ god mulighet for å nå disse målene. For oss i Herøy handler det absolutt ikke om å legge ned dette tilbudet, for oss handler det om å øke tilbud som dette og som ivaretar behov for kompetanse og rekruttering i framtida. Det er dette som er livsnerven i regionen vår.
  • Blant annet med bakgrunn i dette kan vi ikke akseptere at denne linjen legges ned i Sandnessjøen. Vi vil jobbe sammen med næringene og fylkeskommunen for å opprettholde tilbudet.

 

Med vennlig hilsen


Elbjørg Larsen
ordfører Herøy kommune