Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som har brukt/skal bruke tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” eller som har rett til det.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Du har derfor rett til “redusert foreldrebetaling” dersom din husholdning har en samlet person- og kapitalinntekt under 592 000,- per år fra 1. august 2020.

Hvis du føler at du har noe å bidra med så vil vi gjerne snakke med deg og stille noen spørsmål som kan hjelpe kommunene på Helgeland med å lage en bedre løsning.

Prosjektet er et samarbeid mellom Digitale Helgeland, Digitaliseringsdirektoratet og Brønnøysundregistrene og er direkte rettet mot innbyggerne på Helgeland. Alle henvendelser forblir anonymisert og unntatt offentligheten.

Kontakt oss på: hilde.rafaelsen@bronnoy.kommune.no eller mobil 481 84 216