Kurset er gratis og åpent for herøyfjerdinger og dønnværinger; utmarks- og friluftslivansvarlige, enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger, turlag, bygdelag, idrettslag, velforeninger og reiselivsaktører.

Program:

Torsdag 18.juni:
kl.17.30: Kurset starter innendørs med en teoriøkt.

kl.20.00: Pause med lett bevertning.

kl.20.30: Praksisøkt i nærheten av rådhuset

kl.22.00: Kurset avsluttes for dagen

Fredag 19.juni:
kl.09.00 - 12.00: Praktisk del og gjennomgang av tursti på Herøy, husk matpakke. (Denne delen er ikke obligatorisk)

NB! Merkehåndboken MÅ leses før kursstart. Den kan lastes ned gratis her: http://www.merkehandboka.no/merkehandboka/

Påmeldingsfrist innen 15.juni til martin-helgeland@friluftsrad.no