Fylkesmannen i Nordland har behov for verger Herøy, både for enkeltstående oppdrag (alminnelige verger) og som faste oppdragstakere (faste verger).

Du får godtgjøring for oppgaven som verge. Hvor mange vergeoppdrag du vil ha bestemmer du selv - fra ett enkelt oppdrag til en fulltidsjobb.

Det er frivillig hvilke vergeoppdrag du påtar deg og hvor lenge du ønsker å være verge.

Det avholdes uforpliktende informasjonsmøte tirsdag 2. september 2014 kl. 17.30-19.30 på Hotel Sandnessjøen, Havnegata 4.

Mer informasjon om det å være verge finner du på vergemålsportalen:

Ønsker du å bli verge

Søknad om å bli verge

Ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland, vergemålseksjonen tlf. 755 31 500 eller e-post fmnopost@fylkesmannen.no