Herøy kommune tok i 2008 i bruk en elektronisk brukerundersøkelse for barnehagene som heter bedrekommune.no, og er utviklet av Kommuneforlaget. Dette er et verktøy for måling av tjenestekvalitet som gir mulighet for å sammenligne resultater med andre kommuner.

Les mer på Herøyfjerdingen.