Formannskapets innstilling til budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022-2025, er i henhold til Kommunelovens § 14-3 utlagt til alminnelig ettersyn på Herøy kommunes hjemmeside, fram til kommunestyrets behandling 14. desember 2021

Trykk her for å lese innstillingen fra formannskapet.