Det søkes på eget skjema, søknadsfrist er 1. november 2017

Søknaden skal inneholde:

 • Kort beskrivelse av tiltaket
 • Hvilket resultatområde tiltaket eller prosjektet er rettet mot
 • Søknadssum og enkelt budsjett

Eksempel på tiltak som kan støttes er:

 • Nye tiltak (sosiale møteplasser, kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv)
 • Videreutvikling av eksisterende tilbud
 • Tilretteleggingstiltak i naturen for økt friluftsliv (klopping, merking, grusing, grøfting etc).
 • Informasjonstiltak - turbøker, brosjyrer, skilt, informasjonstavler, m.m.
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak
 • Tiltak for funksjonshemmede og andre mindre mobile grupper
 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak rettet mot eldre
 • Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
 • Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
 • Lokale tiltak for å få flere innvandrere inn i frivillig arbeid og gjerne som ordinære medlemmer

Kontakt folkehelsekoordinator Karina Kilvær tlf. 917 92 071 for nærmere informasjon eller for hjelp til å fylle ut søknad. Søknaden merkes med «Tiltaksmidler folkehelse» og sendes til post@heroy-no.kommune.no

Søknadsskjema finner du her