På bakgrunn av kommuestyrrets vedtak 45/20 om utskriving av eiendomsskatt for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra torsdag 04.03.2021. Skattelistene ligger i tillegg i resepsjonen på kommunehuset.

Kommunestyret har i sak 45/20 vedtatt å utføre kontorjustering på 10% (Eiendomsskattelovens § 8 A-4).

Videre er promillesatsen for boliger og fritidsboliger satt ned fra 5 0/00 til 4 0/00. (Eiendomsskattelovens § 11).

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

En evnt. klage må sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 6 uker.

Eiendomsskattelister 2021