Det avholdes formannskapsmøte onsdag 26. juni i formannskapssalen på rådhuset, etter kommunestyremøtet som begynner kl. 10.00.

Følgende saker skal behandles:

60/19 - Revidering av avtale mellom Herøy kommune og Herbo 

61/19 - Utlegging av flytekai. Klage på vedtak. 

62/19 - Søknad om kjøp av tomt - Remi Fagervik 

63/19 - Søknad om leie av almenningskaia/kommunekaia i Husvær, Husvær Båtforening - Letsea AS

64/19 - TV-aksjonen 2019 - søknad om bidrag

65/19 - Revisjon av avtalen om økonomisamarbeid i HALD 

66/19 - Revisjon av samarbeidsavtalen for IKT i HALD 

67/19 - Søknad om tilskudd fra næringsfondet, Brasøy Sjøcamping

68/19 - Søknad om tilskudd fra næringsfondet, Rune Feldt

69/19 - Søknad - næringsfondet, Havkanten AS

70/19 - Søknad - næringsfondet, Peacepainting v/Tone Toft

71/19 - Søknad - næringsfondet, Mârt Metsjoe

Trykk her for å lese lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.