Fra og med høsten 2008 ble Herøy kommune samlet til en skolekrets, og Herøy skole har i dag ansvaret for å ivareta grunnskoletilbudet for alle barn i skolepliktig alder i kommunen.

I tillegg har skolen ansvaret for skolefritidsordningen og Herøyhallen.