De som har plass og ønsker å beholde den uforandret, trenger ikke søke på nytt.

Du kan bruke elektronisk søknadsskjema - trykk her.

Papirbasert søknadsskjema fås ved henvendelse til Herøy kommune, servicekontoret eller den enkelte barnehage.

Papirsøknader sendes til:
Herøy kommune,
Servicekontoret,
Silvalveien 1,
8850 Herøy.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med:
Solli barnehage v/Arnhild Thoresen - tlf. 75058563
Herøy barnehage v/Line Olsen - tlf. 75058143

Søknadsfrist: 25.mars 2015.