Vaksine tilbys følgende risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke  
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Pris:  kr. 50,-.

Det vil også være mulighet for påfyll av Pneumovax, den koster kr. 300,-.

Vaksinering Brasøy/Husvær:
Vaksinering vil skje ved legedagen onsdag 22.november fra kl.12.00.
Det er fint hvis dere ringer legekontoret 75068050 for å bestille time til dette

Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje.


Inge Skauen
kommuneoverlege