Årets influensavaksinering vil foregå på Herøy helsesenter torsdag 3. november 2022 mellom kl. 09.00 og 14.30. Du trenger ikke bestille time. 

Vaksinen koster 100 kroner i år.
Barn og voksne i risikogrupper bør ta influensavaksine årlig.

Disse målgruppene anbefales vaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet

Det vil også være mulighet for påfyll av pneumovax, til kr. 300,-

Mandag 7. november 2022 vil det bli influensavaksinering på Brasøy og Husvær, mer info kommer.

 • Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje.

 • Folkehelseinstituttet har endret anbefalinger om revaksinasjon med pneumovax til 5 år.

 • For personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel og personer med gjennomgått stamcelletransplantasjon  anbefaler fhi pneumovax i kombinasjon med vaksinen apexxnar.