Nærings- og samfunnsutvikler, Ronny Godhei Hansen, ønsker på vegne av Herøy kommune, å invitere næringslivet til å sende inn sine innspill til kommuneplanens samfunnsdel (KPS) innen 17.februar. 

KPS skal synliggjøre de utfordringer som måtte være aktuelle for kommunen, og gjennom langsiktige strategier ha som mål å løse disse.
Hvilke utfordringer har din bedrift og næringslivet generelt i Herøy? Hvilke fokusområder bør prioriteres i kommuenns overordnede plan? Hvilke næringsutviklende strategier mener dere bør være uttalte mål vi som kommune kan strekke oss etter? Ser dere løsninger på utfordringene? Det er anledning til å foreslå konkrete punkter dere mener bør stå under tema næring/næringsutvikling. 

Send skriftlig innspill til post@heroy-no.kommune.no eller ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no (Nærings- og samfunnsutvikler og leder av kommuneplanarbeidet).

Frist for innspill: fredag 17. februar 

Møte med nærings- og samfunnsutvikler?
Ta kontakt på e-post, legg igjen telefonnummer og kommunen vil ta kontakt. En slik henvendelse må komme innen tirsdag 14. februar med møtedato senest tirsdag 21. februar.

Her er en god sjanse for deres bedrift til å fortelle kommunen hva dere tenker på, og hva som bør jobbes med i det videre utviklingsarbeidet! 

(Planforslaget skal etterhvert ut på høring i 6 uker, under denne høringen vil det også være anledning for de som måtte ønske å uttale seg til planen)

Mvh
Ronny Godhei Hansen (Nærings- og samfunnsutvikler, Herøy kommune)