Det avholdes kommunestyremøte onsdag 26. juni kl. 10.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

13/19:  Årsberetning og regnskapsavslutning 2018.

14/19: Tertialrapport pr. 30.04.2019

15/19: Rammer for økonomiplanperioden 2020 - 2023 

16/19: Revisjon av helhetlig ROS-analyse, overordnet beredskapsplan og oppfølgingsplan for kommunal beredskap

17/19: Retningslinjer for salg av kommunal eiendom 

18/19: Kystplan Helgeland - sluttbehandling av kommunedelplan for del av sjøareal i Herøy kommune

19/19: Seniorpolitiske tiltak i Herøy kommune

20/19: Opprettelse av Helgeland interkommunalt politiske råd 

21/19: Forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Herøy kommune 

Du kan lese alle saksdokumenter her.