Overnevnte plan er 16.12.14 vedtatt av kommunestyret i sak 41/14. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bruk av motorsportbanen på Salto, beliggende på Sør-Herøy i Herøy kommune, samt å tilrettelegge for utbygging av nytt høydebasseng på Langåsen. For ytterligere beskrivelse vises det til planens dokumenter.

Saksdokumenter

Rp50491_Over_På_grunnen

Rp50491_Under_grunnen

Rp50491 Bestemmelser

Planbeskrivelse

Samlet saksfremstilling

Tillegg til saksfremlegg etter formannskapets behandling

Støyrapport

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato jf. Plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12. Klage skal sendes til Herøy kommune, Rådhuset, 8850 Herøy, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring. Eventuelle krav må fremmes for Herøy kommune. Kravet skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post. Merk henvendelsen med saksnr: 13/788.