Kystverket informerer om etablerte bølgemodeller for hele norskekysten som gir høyoppløselig bølgevarsel for farleder inntil 60 timer fremover i tid:

http://kystverket.no/Nyheter/2017/mai/landsdekkende-bolgevarsel/

Informasjonen skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Fra mai 2017 dekker tjenesten hele norskekysten. Tjenesten er utviklet i samarbeid med brukere og andre norske aktører. Vi håper tjenesten er til stor nytte og Kystverket vil videreutvikle tjenesten fremover ut fra erfaringer og behov fra brukerne. Varslene er utviklet av Uni Research Polytec i tett samarbeid med Kystverket/BarentsWatch og Meteorologisk Institutt. Varslene bygger på aner-kjente nasjonale og internasjonale metoder. Vi ber om at aktuelle brukere orienteres om tjenesten.

Bølgevarsel for farleder og strømvarsel for Saltstraumen:

https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/

Om bølge- og strømvarslingstjenesten:

http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Meldings--og-informasjonstjenester/Bolge--og-stromvarsling/