I spennet mellom å drive attføring med opplæring og veiledning, til å være en profesjonell leverandør av varer og tjenester kan vi rekruttere fra mange yrkesgrupper. 

Din bakgrunn er ikke avgjørende. 
For oss blir du først spennende når du har personlige egneskaper som gjør at du kan omsette din kompetanse til beste for våre deltakere. 
Hos oss får du spille på hele ditt register. 

Vi har ledig 100 % vikariat fra 01.09.2014 til 01.06.2015 

Tidligere oppstart er aktuelt og det er muligheter for fast ansettelse i bedriften.

Hvordan stillingen blir organisert er ikke avklart, men den vil trolig bli underlagt vaskeriavdelingen.

Vi tilbyr en spennende jobb i et godt arbeidsmiljø.

For mer informasjon ta kontakt med Jørn Moe, tlf 75059980/48000172.
Søknad sendes på mail til: jm@heroyasvo.no

Herøy ASVO AS
Flostadveien 7
8850 HerøyHerøy ASVO AS er en av 220 Vekst bedrifter som gjennom å være en profesjonell leverandør av varer og tjenester skal gi vekst og utvikling til mennesker som er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

Bedriften er tiltaksarrangør for NAV, har 12 godkjente VTA plasser. Gjennom Nav og andre samarbeidspartnere gir vi tilbud til 30 forskjellige personer. 
Bedriften holder til i nyrenoverte lokaler og har sunn økonomi. 

Vi har en godt innarbeid produksjon av varer og tjenester og et godt samarbeid med private og offentlige virksomheter i lokalsamfunnet.

Veien videre i fellesskap

Bedriften er organisert i 2 avdelinger. Vaskeriet, som er et moderne barrierevaskeri. Serviceavdelingen organiserer blant annet systue, egen kantine, brukt butikk, hjelpemiddelformidling og renhold.

Bedriften driver et dagsenter som er integrert i begge avdelinger. Som ansatte jobber vi på tvers av avdelinger ved behov.
Bedriften har fokus på kvalitet og kompetanse. Vi er Equassertifisert og vi oppfordrer til og støtter kompetanseheving blant ansatte. 
Bedriften har 4 ordinære stillinger. Tre arbeidsledere og daglig leder.

Herøy ASVO på Facebook