Her er sakslisten til møtet:

Sak 20/17 - Budsjett og økonomiplan uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede
Sak 21/17 - Eldrepolitisk program 2018 - 2021 - høring
Sak 22/17 - Brøyting - snøryddingen utenfor trygdeboliger. Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede

Trykk her for å lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.