Brua blir stengt kl 23.00 og trafikken slippes gjennom kl. 01.00, 03.45 og det åpnes for fri ferdsel kl 05.30 og den blir da åpen fram til kl 23.00.

Utrykningskjøretøy og syketransport er de eneste kjøretøyene som får slippe over i det tidsrommet brua er stengt. Syklende eller gående trafikanter kan passere over brua til enhver tid.

- Arbeidsprosessen som skal utføres vil vare i 5-7 netter, og skulle det være netter som brua ikke blir nattestengt vil det komme nærmere informasjon om dette, opplyser anleggsleder Ernst-Helge Moen Storøy i Nordasfalt til Herøyfjerdingen.