Du kan lese om følgende tema:

  • Positiv utvikling i folkehelsearbeidet i Nordland
  • Husk søknadsfrister tilskuddsordninger
  • Tilskudd til holdningsskapende tiltak
  • Tilskudd til innvandrertiltak
  • Tilskudd til svømming i barnehage
  • Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse utlyser midler
  • Tilskudd til kommunale rusforebyggende koordinatorer 2016
  • Folkehelsepolitisk rapport - Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
  • Konferanse - Aktivitetstilbud for eldre og personer med demens

Les hele nyhetsbrevet her.