Det er utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge, og viruset er allerede påvist i vår nabokomme Vega. Man kan derfor regne med at det allerede om kort tid finnes i Herøy. Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefales det å ta noen forholdsregler.

Råd fra FHI
Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan en sjelden gang likevel skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Det finnes mange ulike influensavirus blant fugler, virusene kan endre seg raskt og kunnskapen om disse virusene er begrenset. Derfor anbefaler vi at alle følger noen enkle råd for å forebygge smitte.

Gjeldende råd for å forebygge smitte

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider 

  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

  • Varsle Mattilsynet og Herøy kommune ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.

  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Trykk her for å lese mer på FHI sine nettsider.