Renovasjonsforskriften med tilhørende retningslinjer viser forpliktelsene både SHMIL og kundene har når det gjelder innsamling og behandling av avfall.

Med jevne mellomrom er det behov for å gjennomgå og revidere forskriften. Endringene er nå behandlet i styret og representantskapet i SHMIL.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til: SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen, eller til post@shmil.no 

Høringsfristen er satt til 05.03.2020. 

Saksdokumenter:

Oversendelsesbrev

Utkast til forskrift datert 17.10.19

Retningslinjer til forskrift datert 17.10.19

Saksframlegg til representantskapet

Signert møteprotokoll 14.11.19