På grunn av store snømengder, er tømming av septiktanker i Herøy utsatt. Det blir ikke oppstart før uke 15. Det blir ikke sendt ut nye varsler får vi opplyst fra vårt tømmefirma Stoklands. 

Stoklands oppfordrer også til å følege med på deres facebookside for oppdatert informasjon.

Foto