Hvert år fordeler Kulturdepartementet gjennom fylkeskommunene tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Det er nå åpnet for å levere inn søknader for tildelingen i 2023. Søknadsfristen er 15. oktober 2022.
Spillemidler - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Nye søknader og fornyelse av gamle søknader må sendes inn på www.anleggsregisteret.no