Søknad fra Helgeland Laks AS om ny lokalitet i Skipbåtsvær i Herøy kommune i Nordland legges her ut til offentlig høring og uttalelse i en måned fra kunngjøring.

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no, eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen en måned fra kunngjøring, og merkes sak 2024/279.

Oversendelsesbrev

Akvakultursøknad

Kartpakke til søknad

Behov for søknaden

Beskrivelse internkontroll

Tillatelse i henhold til akvakulturforskriften

Anleggsskisse

Forundersøkelse

B-Undersøkelse

C-Undersøkelse

Strømrapport

Supplerende informasjon

Samtykkeerklæring (elektronisk signert)

Beredskapsplan

Transaksjonsoversikt

Biosikkerhetsplan

Notspesifikasjoner

Risikoanalyse

Risikobasert helseovervåkning

Vurdering og grunngivning av KU-krav

Kommunen sin arealplan