I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur laks, ørret og regnbueørret Herøy kommune
Søker: Seløy Sjøfarm AS 961 288 983
Søknaden gjelder: Ny lokalitet
Størrelse: 1560 tonn maksimalt tillatt biomasse
Lokalitet: Sør Gåsvær
Koordinater midtpunkt anlegg: N 66º01,871` Ø 12º01,383`
Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved kommunen.

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Trykk her for å se hele søknaden.