Ungdomskortet er for ungdom fra 16 år t.o.m. 19 år. Øvre aldersgrense er 19 år, altså kan Ungdomskortet ikke kjøpes og brukes når du passerer 20 år. Fra og med 15. august kan ungdom som fyller 16 år mellom 15. august og 31. desember inneværende år også få kjøpe Ungdomskort.  

Kortet koster kr 300 og er gyldig i 30 dager fra første gangen det brukes. Kortet gjelder på Nordland fylkeskommunes buss-, hurtigbåt- og fergeruter. Det gjelder ikke på nattbussruter og flybusser. Kvittering må fremvises ved bruk av kortet på ferge.

Hvordan får du tak i ungdomskort?
Ungdomskortet bestilles via skjemaet under. I Bodø kan kortet også kjøpes på Sentrumsterminalen. Ungdomskortet kan ikke kjøpes på bussen, hurtigbåtekspedisjon og hurtigbåt.

Hvordan fyller du på kortet?
Når du mottar kortet er det tomt. Påfylling av Ungdomskortet gjøres på bussen, ved Sentrumsterminalen i Bodø, eller i nettbutikken. Ved påfylling, og ved bruk av kort på bussen må legitimasjon fremvises. Kortet kan fylles opp for flere perioder samtidig. For eksempel 3 perioder; 90 dager og kr 900.

NB: Husk å ta vare på kvitteringen når du kjøper Ungdomskort. Du kan bli bedt om å forevise kvittering.

Du kan bestille Ungdomskortet her.

 

Kilde: Nordland fylkeskommune