Det skal velges personer til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.  I tillegg skal det velges forliksråd og skjønnsmedlemmer.

Valget gjelder for 4 år av gangen (2017-2020).

Domstollovens §§ 70-72 stiller krav til den som skal velges.  Det stilles generelle krav, blant annet norskkunnskaper, personlig egnethet, aldersgrense, stemmerett og økonomiske forhold.  I tillegg er det egne regler for utelukkelse på grunn av stilling og vandel.

Dersom du ønsker å velges, eller har forslag på andre personer, kan du sende inn forslag til:

Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, innen 4.april 2016.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Herøy kommune tlf. 75068000 eller på

post@heroy-no.kommune.no.

For å lese mer: Trykk her

 

 

VALGNEMNDA.