Statens karverk har 24.06.2019 gjort vedtak om skrivemåten Giparneset for navn på et nes i Færøyvågen i Herøy kommune.

Kartverkets vedtak