Herøy kommune v/voksenopplæringen søker etter personer som ønsker og kan vikariere ved behov.

Arbeidsoppgavene er å undervise bosatte flyktninger og asylsøkere i norsk og samfunnsfag i henhold til introduksjonsloven.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Minimum 3-årig videregående skole, men primært ønskes søkere med godkjent pedagogisk utdanning fra høgskolenivå
  • Relevant erfaring fra lignende arbeid
  • Gode kunnskaper i norsk språk - muntlig og skriftlig

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad med CV sendes Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller post@heroy-no.kommune.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til flyktningkonsulent Marit Dahl Jørgensen, på tlf. 476 13 675 eller epost: marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no