Funn fra jernalder antyder at kirkens område har vært tidligere gudehov. I eldre tid var her leidang tilknyttet, der båter og bønder ble samlet til forsvarsmessig aktivitet. En tid var Herøy maktsentrum i Hålogaland og kirken kan da ha vært den viktigste i Nordlandene.

Et krusifiks fra 1300-tallet er ved Historisk museum i Bergen. Den største lysekronen ble i 1655 gitt av Margrethe Pedersdatter og Jesper Hansen, og en mindre i 1715 av Rasmus Angell. Presten Petter Dass var født i kommunen, og virket i Herøy kirke i sine unge år. Han skjenket da endel kirkesølv, alterkalk, disk og brødeske. Altertavlen og prekestol fra 1764 er malt av Gottfried Ezekiel.

Skip, våpenhus og tårn ble endret ved påbygging i 1880. Døpefont i tre tilkom i 1914, utført av Andreas Nilsskog, med motiver fra Jesu liv og Norrøn mytologi. En restaurering ble gjennomført i 1960, med nytt orgel bygget av Brødrene Torkilsens Orgelbyggeri (15 stemmer, to manualer med elektrisk traktur). Under restaureringen ble også en større myntbeholding avdekket, fra kong Sverres tid, i tillegg til Maren Falchs grav (mor til Petter Dass). Det nå restaurerte steinalter med fem innhogde kors var frem til da, dørhelle.

Kirkejubileet i 1999 feiret de tre middelalderkirkene på Helgeland.

Kilde: www.wikipedia.org