sfo10.gifSøknadsfrist for å søke plass er 1. mai 2016.

Alle som har plass idag  må søke på nytt.

Du kan benytte elektronisk søknadsskjema trykk her:http://www.heroy-no.kommune.no/skjema-a-a.244588.no.html

Hvis du trenger hjelp til det elektroniske søknadsskjemaet kan du ringe: 75058750/75058773.